Czym są świece? - Stosując tę metodę stałem się bogaty i teraz zarabiam ponad 10,000 dolarów miesięcznie.
More information
Piotr Adamski

Strategia Świecowa

Strategia świecowa to jedna z najpopularniejszych metod handlu CFD. Gdy zrozumiesz świece, znajdziesz okazje handlowe na każdym rynku i będziesz mógł zawsze handlować CFD.

W tym artykule wyjaśniamy jak realizować strategię świecową na CFD. Odpowiemy tutaj szczegółowo na następujące pytania:

Metoda świecowa
 • Czym są świece?
 • Jak mogę użyć świec aby handlować CFD?

Czym są świece?

Wykresy świecowe to metoda wspomagająca znalezienie zyskownych okazji inwestycyjnych dla inwestorów krótkoterminowych. Jest to bardzo ważna metoda i aby znaleźć dochodowe okazji handlowe musisz najpierw wiedzieć co dzieje się z instrumentem. Dla długoterminowego inwestowania możesz przeanalizować takie czynniki jak zarobki firmy albo jej przyszły potencjał, ale dla krótkoterminowego tradingu na CFD te informacje są zbędne.

Nawet jeśli wiesz, że BMW ma lepszy produkt niż Renault, ta wiedza nie pomoże ci w przewidywaniach na temat tego, czy cena akcji BMW wzrośnie czy spadnie w następnej godzinie. BMW może mieć wiele dni kończących się spadkiem cen akcji, nawet jeśli firma publikuje rekordowe wyniki co kwartał. Takie dni mogą występować na przykład gdy cały rynek jest na minusie albo gdy pojawiają się złe wiadomości u innych producentów aut. Podczas kryzysu gospodarczego akcje wielu firm zostaną pociągnięte w dół, nawet gdy firmy radzą sobie bardzo dobrze.

Jedyny sposób na to, aby dowiedzieć się, co dzieje się z rynkiem krótkoterminowo to analiza techniczna, a wykresy świecowe są jednym z najważniejszych narzędzi analizy technicznej.

Analiza techniczna bazuje na prostym założeniu. Jedyny czynnik z powodu którego cena instrumentu rośnie albo maleje w krótkim okresie czasu to związek między podażą a popytem. Nie jest możliwe aby stwierdzić skąd bierze się ta podaż i ten popyt i nie można zrozumieć dlaczego traderzy obecnie sprzedają i kupują, ale można dostrzec to że aktualnie kupują albo sprzedają i czy podaż przewyższa popyt, czy jest na odwrót. Ta wiedza wystarczy aby wygrywać w transakcjach CFD.

 • Kiedy podaż jest większa niż popyt wiemy, że ceny maleją. Z tego powodu dobrym pomysłem jest zainwestowanie w spadające ceny.
 • Kiedy popyt przewyższa podaż, wiemy że ceny wzrosną. Konsekwentnie, należy w tym wypadku zainwestować w rosnące ceny.

Analiza techniczna zmienia skupienie z pytania dlaczego coś się dzieje, na stwierdzenie, że to zdarzenie ma już miejsce. O ile tylko wiesz, że ceny na rynku spadają lub rosną, nie ma powodu aby zastanawiać się nad tym, dlaczego spadają lub rosną.

Wykresy świecowe to jedno z najważniejszych narzędzi analizy technicznej. Wykresy świecowe są formą wizualizacji zmian cen instrument i dlatego są tak istotnym narzędziem dla każdego analityka technicznego.

W porównaniu do wykresów liniowych które większość traderów zna z gazet, wykresy świecowe mają jedną olbrzymią przewagę: dostarczają informacji o wszystkich ruchach cenowych instrumentu. Wykresy liniowe przedstawiają tylko jedną cenę w danym okresie.

Aby zrozumieć różnicę, zastanówmy się nad ograniczeniami wykresów liniowych. Kiedy spojrzymy na ruchy na rynku jednego dnia, miesiąca albo roku, na wykresie liniowym nie da się wyświetlić każdego ruchu rynkowego - ten wykres po prostu nie jest tak szczegółowy. Do tego wykres liniowy agreguje dane z kilku okresów i wyświetla tylko jedną cenę w wybranym przedziale czasowym - najczęściej cenę zamknięcia. Wykres liniowy ignoruje wszystkie pozostałe ceny, co prowadzi do znaczących nieścisłości.

Wykres liniowy uniemożliwia analitykom technicznym uzyskanie wielu spośród informacji których potrzebują aby zrozumieć co się dzieje. Rozważmy te dwa przykłady:

 • Przykład 1: Instrument otwarty jest ceną $100, pozostaje w tej cenie z niewielką aktywnością, a potem zamyka się w cenie $100. Kolejny okres otwiera się także w cenie $100. Na wykresie liniowym ten ruch cenowy byłby widoczny jako linia pozioma między dwoma datami.
 • Przykład 2: Instrument otwarty jest ceną $100, przesuwa się do $102, a później wraca na zamknięcie do $100. Kolejny okres otwiera się także w cenie $100. Na wykresie liniowym ten ruch cenowy również zakończyłby się jako linia pozioma między dwoma datami.

W obu przypadkach, wykres liniowy wyświetliłby ruchy ceny na rynku w dokładnie ten sam sposób – jako pozioma linia. Analitycy techniczni mogliby wyciągnąć te same wnioski, nawet mimo tego, że oba środowiska rynkowe są fundamentalnie różne i należy nimi handlować inaczej.

Wykresy świecowe rozwiązują ten problem. Wykres świecowy może skompresować wszystkie informacje w danym okresie w jedną świecę. To pozwoli na uzyskanie wszystkich ważnych informacji znacznie szybciej i lepiej niż przy zwykłym wykresie cenowym, co możesz użyć w opracowaniu własnej strategii świecowej.

Wykres świecowy kompresuje informacje i pozwala na ich szybkie uzyskanie, dzięki czemu możesz zaaplikować konkretne strategie. Zwykły wykres cenowy nie pozwoliłby ci na uzyskanie tych informacji.

Każda świeca reprezentuje ruch cenowy w określonym przedziale czasowym od kilku sekund do kilku dni i zawiera korpus świecy oraz knot.

 • Korpus reprezentuje cenę otwarcia i zamknięcia instrumentu w wybranym przedziale czasowym. Jeśli cena zamknięcia jest wyższa niż cena otwarcia, korpus świecy jest na ogół biały i świeca jest klasyfikowana jako zwyżka. Jeśli cena zamknięcia jest niższa niż cena otwarcia, kolor świecy jest na ogół czarny i świeca jest klasyfikowana jako zniżka.
 • Knot jest mniejszym rozszerzeniem w obu kiernkach korpusu i reprezentuje maksimum ruchu ceny w danym okresie.

Czasami kolory korpusów są zamieniane na zielony i czerwony, odcienie szarości albo jeszcze inne kolory. Nie daj się jednak zmylić, bo wszystkie te schematy kolorów działają tak samo: jeden kolor dla świec zwyżkowych, a drugi dla świec zniżkowych i powinno ci się udać intuicyjnie zrozumieć kierunki ruchów cen które reprezentują różne kolory.

Jakie świece mogą być bazą mojej strategii świecowej?

Świece są idealne dla analityków technicznych ponieważ ich unikatowe formy tworzą wzorce i formacje świecowe. Te formacje mogą składać się z jednej świecy o specjalnej formie lub z większej ilości świec, które tworzą pewien wzór. Doświadczony trader może użyt tych formacji aby przewidzieć przyszłe ruchy cenowe. Dla wyszkolonych traderów często wystarczy jedno spojrzenie na wykres, aby zrozumieć w którym kierunku przesunie się rynek.

Istnieje zbyt wiele formacji świecowych aby przedstawić je w jednym artykule. Skupimy się tutaj na krótkim przeglądzie.

Świece są klasyfikowane według dwóch głównych kategorii:

 • Istnieją proste formacje świecowe, składające się tylko z jednej świecy, oraz:
 • Złożone formacje świecowe które składają się z większej ilości świec.

Dla przejrzystości wywodu zaprezentujemy tu po jednym przykładzie z każdego rodzaju i wyjaśnimy w szczegółach różnicę w kolejnych artykułach.

Przykład prostej formacji świecowej: Duża Świeca

Duża Świeca to przykład formacji utworzonej przez pojedynczą świecę. Duża Świeca charakteryzuje się niezwykle dużym korpusem który otwiera się i zamyka blisko minimów i maksimów w wybranym przedziale czasowym. Jeśli świeca jest biała, czyli zwyżkowa, prawdopodobnie oznacza to początek dłuższego trendu zwyżkowego. Jeśli świeca jest czarna, czyli zniżkowa, prawdopodobnie oznacza to początek dłuższego trendu zniżkowego.

Tą informację możesz wykorzystać otwierając opcję w kierunku wskazanym przez świece i aby przewidywać kierunek dalszych ruchów cenowych. To, którego typu opcji chcesz użyć, zależy od przedziału czasowego. W krótszych przedziałach powinieneś wybrać opcję o krótszym czasie wygaśnięcia, takim jak 30 albo 60 sekund, o ile twoja skala czasowa wynosi minutę lub mniej. Im dłuższy przedział czasowy, tym więcej typów opcji możesz użyć. Na przykład, gdy handlujesz na wykresach godzinowych, możesz otworzyć transakcję na opcję typu High, Low albo Touch.

Przykład złożonej formacji świecowej: Formacja Trzech Metod

Przykładem bardziej złożonej formacji świecowej jest Formacja Trzech Metod. Formacja Trzech Metod zaczyna się od Dużej Świecy. Zamiast jednak pojedynczej Dużej Świecy, kontynuowana jest przez ona przez pewną liczbę małych świec w zasięgu czasowym Dużej Świecy, ale w przeciwnym kierunku.

Formacja kończy się jeszcze jedną Dużą Świecą na końcu, która wyłamuje się z pierwszej Dużej Świecy. Ten ruch przewiduje trend cenowy w kierunku wskazanym przez Duże Świece.

Kiedy nauczysz się rozpoznawać duża ilość formacji świecowych twoje inwestycje zyskają na tym bardzo dużo. Pozwoli ci to unikać otwierania pozycji w złym kierunku i odnaleźć nowe okazje na osiągnięcie dobrych zysków.

Przykład bardzo złożonej formacji świecowej: formacja ramię-głowa-ramię

Ramię-głowa-ramię to formacja świecowa która może zawierać nawet 50 świec albo więcej. To przykład wzorców odwrócenia trendu, które powiedzą ci kiedy trend się kończy. Przeciwnością wzorców odwrócenia trendu są kontynuacje które wskazują na to, że trend powinien trwać dalej. Na początek skupmy się na formacji ramię-głowa-ramię, a informacje o innych wzorcach znajdziesz w osobnych artykułach.

Formacja ramię-głowa-ramię wskazuje na to, że trend zwyżkowy się skończył i że zaczyna się trend zniżkowy. Jak widać na wykresie, rynek rósł przez jakiś czas zgodnie z trendem, ale momemntum się już wyczerpało. Rynek wszedł w okres konsolidacji, ale nie udało mu się zdobyć nowego momentum. W rezultacie spadł poniżej poprzedniego minimum trendu zwyżkowego, efektywnie kończąc go i zaczynając nowy trend zniżkowy.

Ta szybka, decyzyjna zmiana w kierunku w którym podąża rynek odmienia całkowicie kurs instrumentu. Tam, gdzie wszystkie oznaki wskazywały poprzednio na wzrost cen, traderzy mogą teraz oczekiwać, że ceny spadną. Konsekwentnie, inwestorzy powinni wychodzić z długich pozycji i zainwestować w pozycje krótkie tworząc dodatkową podaż i redukując popyt do minimum, czego rezultatem będzie wzmocniony ruch zniżkowy.

Ten ruch zniżkowy jest przewidywalny, co oznacza, że jako trader CFD, możesz na nim zarabiać.

Jak mogę handlować strategią świecową na CFD?

Aby handlować przy użyciu strategii świecowej na CFD, masz kilka opcji do dyspozycji. W kolejnych paragrafach, przeprowadzimy cię przez proces stworzenia własnej strategii wykresów świecowych dla CFD. Ten proces składa się z trzech kroków:

 • Wybierz odpowiednie świece,
 • Wybierz odpowiedni typ CFD, oraz
 • Wybierz właściwą strategię zarządzania kapitałem.

Przyjrzyjmy się bliżej każdej z tych trzech strategii.

Twoja własna strategia wykresów świecowych dla CFD, krok 1: Wybierz właściwe świece
Twój pierwszy krok w stworzeniu własnej strategii wykresów świecowych dla CFD to wybór właściwej formacji świecowej dla handlu. Jak opisaliśmy poniżej, masz trzy opcje:

 1. Proste formacje świecowe,
 2. Złożone formacje świecowe, oraz
 3. Bardzo skomplikowane formacje świecowe.

Każda z tych formacji ma swoje wady i zalety.

Proste formacje świecowe są najbardziej powszechne. Ponieważ wymagają tylko jednej świecy, prosta formacja świecowa może uformować się w dowolnym środowisku i w dowolnym czasie i powinieneś znaleźć wiele okazji tradingowych które na nich bazują.

Minusem prostych formacji świecowych jest to, że ich przewidywania są prawdziwe tylko dla następnej świecy na wykresie i są najmniej wiarygodne ze wszystkich formacji świecowych.

Kiedy handlujesz przy użyciu prostych formacji świecowych, musisz zaakceptować te ograniczenia. Jeżeli wiesz co robisz, tak czy inaczej powinno udać ci się osiągnąć zysk, ale zwyciężysz w mniejszej ilości tradów niż gdybyś używał złożonych formacji świecowych. Nie jest to jednak problem.

Niższy odsetek wygranych przy użyciu prostych formacji świecowych nie jest ograniczeniem, ponieważ możesz to nadrobić, otwierając więcej pozycji. Ponieważ proste formacje świecowe są najbardziej popularne ze wszystkich formacji świecowych, dostarczają ci najwięcej okazji tradingowych niż inne typy strategii świecowych. Te dodatkowe okazje pozwalają nadrobić mniejszy odsetek wygranych.

Wygrana w 70 na 100 inwestycji jest bardziej dochodowa niż wygrana 8 z 10 trade'ów. Proste formacje świecowe wykorzystują tą zależność i dostarczają ci największego potencjalnego zysku ze wszystkich formacji świecowych. Wadą tego dużego potencjału jest to, że proste formacje świecowe są także najbardziej ryzykowne spośród wszystkich formacji świecowych. Prawdopodobnie doświadczysz dłuższych okresów ciągłych przegranych, dlatego należy dobrze zarządzać kapitałem, aby z zyskiem wykonać strategię prostych formacji świecowych.

Bardziej złożone formacje świecowe oferują więcej bezpieczeństwa ale mniej okazji tradingowych. Formacje świecowe bazujące na dwóch świecach będą tworzyły się rzadziej niż te wymagające tylko jednej świecy, ale ponieważ rynek potrzebował dużo czasu aby utworzyć te świece ich przewidywania są pewniejsze.

Bardzo złożone formacje świecowe, takie jak formacja ramię-głowa-ramię pozwolą ci wygrać w największym procencie inwestycji, ale tworzą się bardzo rzadko. Po wytworzeniu się formacji ramię-głowa-ramię, ceny na rynku będą spadały niemal natychmiast, ale podczas całego dnia tradingu może udać ci się zidentyfikować najwyżej jedną formację ramię-głowa-ramię.

Dla ciebie jako dla tradera powinno być ważne to, aby dobrać swoją strategię wykresów świecowych do twojego charakteru. Pod tym względem nie ma dobrego ani złego wyboru. Tak długo jak udaje ci się zakończyć miesiąc na plusie, robisz wszystko dobrze.

Twoja własna strategia wykresów świecowych dla CFD, krok 2: wybierz właściwy typ CFD

Po tym jak znalazłeś formację wykresów świecowych którą chcesz użyć w swoim handlu, musisz zdecydować w jaki sposób ją użyć. CFD oferują kilka różnych opcji do wyboru i w zależności od tego, którą z nich wybierzesz, zdefiniuje to charakter twojej strategii w takim stopniu, w jakim determinuje ją wybór rodzaju formacji świecowych.

CFD oferują ci narzędzia aby handlować przy użyciu przewidywać generowany przez twoje formacje świecowe:

 • Opcje Low/High,
 • Opcje One Touch
 • Opcje drabinkowe.

Każdy z tych rodzajów opcji oferuje zróżnicowany stosunek ryzyka do nagrody i w przypadku opcji drabinkowych możesz nawet znacząco zmieniać stosunek ryzyko/nagroda w obrębie tylko jednego rodzaju CFD. Aby lepiej zrozumieć te relacji, spójrzmy na każdy z typów opcji i na to jako możesz handlować nimi przy użyciu strategii świecowych.

Jak wykonać strategię świecową na opcjach Low/High?

Na opcjach Low/High, robisz najprostsze przewidywania spośród wszystkich typów opcji. Wszystko co musisz zrobić to przewidzenie czy rynek będzie znajdował się niżej czy wyżej w momencie gdy twoja opcja wygasa. Jeśli instrument jest obecnie warty $100 i wybierzesz opcję wygaśnięcia o długości jednej godziny, możesz przewidzieć czy cena będzie znajdowała się powyżej, czy poniżej $100 od teraz, w ciągu jednej godziny.

Jeśli prawidłowo przewidziałeś kurs na opcji Low/High, otrzymasz wypłatę w wysokości 70 do 85 procent. To oznacza, że jeśli zainwestowałeś $50 w trade, zarobisz na tym $35 do $42.50.

W tym systemie możesz dokonywać bezpiecznych przewidywać przy użyciu twojej strategii świecowej. Aby wygrać trade, wystarczy przewidzieć prawidłowy kierunek ruchu rynku, nawet jeśli cena zmieniła się o najmniejszy z możliwych przedział. Kiedy handlujesz korzystając ze świecy która wskazuje na przykład na zwyżkę, opcja High maksymalizuje twoje szanse zwycięstwa. Dowolny ruch w wyznaczonym przez ciebie kierunku będzie wystarczający, abyś otrzymał swoją wypłatę.

Wadą używania opcji Low/High do handlu na świecach jest to, że oferują najniższą wypłatę spośród wszystkich typów CFD.

Taka charakterystyka opcji Low/High sprawia, że są one idealne dla traderów którzy preferują wolne, ale stabilne podejście do handlu CFD. Jedna albo dwie wygrane z pewnością nie uczynią cię bogatym, ale w ten sposób unikniesz dłuższych ciągów przegranych i będziesz wygrywać regularnie. Traderzy którzy lubią uczucie zwycięstwa powinni trzymać się handlu opcjami Low/High.

Opcje Low/High oferują szczególnie intrygujące możliwości, gdy połączy się je z prostymi formacjami wykresów świecowych. Ponieważ proste formacje świecowe oferują najbardziej ryzykowne przewidywania, opcje Low/High to idealne narzędzie aby zrównoważyć ryzyko i stworzyć strategię wrażliwą na ryzyko, która pozwala na zysk na wielu okazjach tradingowych tworzonych przez proste formacje świecowe i ma duży potencjał zysków.

Jak pokazują te dwa przykłady, używanie opcji Low/High do handlu na świecach może być bardzo atrakcyjną strategią. Szczególnie początkujący inwestorzy zauważą, że strategia bazująca na opcjach Low/High jest łatwiejsza do wykonania niż strategia bazująca na dowolnym innym typie CFD.

Jak wykonać strategię świecową na opcjach One Touch?

W porównaniu z opcjami Low/High, opcje One Touch oferują ryzykowną alternatywę o większych wypłatach. Opcje One Touch pozwalają na przewidywanie czy cena instrumentu osiągnie wskazaną cenę przynajmniej raz, zanim twoja opcja wygaśnie.

Wszystkie formacje świecowe które działają z opcjami Low/High będą działać także z opcjami One Touch. Ogólnie mówiąc, zamiana na opcje One Touch zmniejszy twoją liczbę wygranych, ale zwiększy średnią wypłatę i dlatego trading przy użyciu formacji świecowych dla opcji One Touch jest strategią która spodoba się miłośnikom ryzyka.

Istnieje jednakże jedna duża różnica między opcjami Low/High, a opcjami One Touch. W odróżnieniu od opcji Low/High, opcje One Touch nie wymagają aby cena pozostawała na określonym poziomie przez cały czas. Wystarczy że zostanie osiągnięta cena docelowa, nawet przez najkrótszy moment, a wygrasz tą transakcję CFD.

Ta różnica sprawia, że opcje One Touch to idealny typ CFD dla określonych rodzajów strategii świecowych. Jeśli handlujesz jedną z tych strategii, użycie opcji One Touch pozwoli ci na zwiększenie odsetka wygranych i wypłaty. Do tych strategii należą:

 • Na przykład traderzy którzy chcą użyć wyznaczonych przez siebie granic cen wzorców kontynuacyjnych aby wygrać transakcję CFD, szybko się zorientują, że opcje One Touch to dla nich idealne narzędzie. Mogą po prostu wybrać opcję One Touch o najdłuższym czasie wygaśnięcia, która zawiera cenę docelową znajdującą się w granicach wzorca kontynuacyjnego i jest duże prawdopodobieństwo, że uda im się wygrać tą transakcję.

Z opcją Low/High ten sam trade mógłby być trudniejszy do przewidzenia i do wygranej. Ceny na rynku poruszają się bezwładnie wewnątrze granic wzorca kontynuacyjnego, co utrudnia przewidzenie, czy kurs będzie znajdował się powyżej, czy poniżej określonej ceny po wygaśnięciu opcji. Znacznie łatwiej jest przewidzieć czy cena na rynku osiągnię określoną wartość w którymś momencie z przedziału czasowego i opcje One Touch to idealne narzędzie dla tego typu przewidywań.

 • Traderzy którzy chcą handlować na formacji wybijającej się z trendu, również docenią opcję One Touch jako idealne narzędzie aby zyskiwać na ich przewidywaniach. Wybicia to krótkie, silne ruchy cenowe które zachodzą, gdy rynek kończy formację świecową i gdy wszyscy traderzy wiedzą już, że środowisko rynkowe się zmienia. Rezultatem tego jest gwałtowny napływ zleceń, który wywołuje lawinową zmianę w podaży albo w popycie, w zależności od typu formacji świecowej. Ten rodzaj ruchu kursu nazywany jest wybiciem.

Jako trader CFD, możesz handlować wybiciem przez opcje One Touch. Ponieważ wybicie to bardzo gwałtowny rodzaj ruchu, trudno jest na nim handlować przez opcje Low/High. Na opcjach One Touch możesz jednak przewidzieć, że rynek osiągnie określoną cenę w przedziale czasu i wygrać transakcję CFD.

Z drugiej strony, powinieneś być też ostrożny przy łączeniu opcji One Touch z prostymi formacjami świecowymi. Przewidywania prostych świec są już wystarczająco ryzykowne, a trading opcjami One Touch to strategia którą powinni stosować tylko miłośnicy absolutnego ryzyka.

Dla innych typów strategii, opcje One Touch są także interesującą alternatywą. Jeśli podoba ci się charakterystyka jakiejś określonej świecy, możesz zmienić całą naturę strategii którą na niej bazujesz przez zmianę z opcji Low/High na opcję One Touch.

Jak wykonać strategię świecową, opcja 3: opcje drabinkowe

Opcje drabinkowe zajmują szczególne miejsce na tej liście, ponieważ pozwalają na dwie fundamentalnie różne drogi handlowania formacjami wykresów świecowych. Jedna z tych dróg to najbezpieczniejszy sposób w jakim możesz handlować świecami, a druga to sposób najbardziej ryzykowny.

Opcje drabinkowe działają tak jak opcje Low/High, w tym sensie, że przewidujesz czy cena znajdzie się powyżej, czy poniżej określonej wartości. W odróżnieniu do opcji Low/High, opcje drabinkowe nie zmuszają cię jednak do wykonania tego przewidywania bazując na obecnej cenie rynkowej. Zamiast tego, możesz wybrać cenę dowolnie z listy dostępnych cen docelowych. Ten system pozwala na stworzenie dwóch zupełnie różnych strategii świecowych.

Po pierwsze, możesz użyć opcji drabinkowych aby przewidzieć, że nastąpi silny ruch na rynku. Gdy przewidujesz, że cena będzie powyżej ceny docelowej, która jest jednocześnie wyższa od ceny aktualnej albo, że cena będzie poniżej ceny docelowej, która jest jednocześnie niższa od ceny aktualnej, przewidujesz silny ruch rynkowy. Dzięki temu możesz otrzymać wysoką wypłatę, nawet w wysokości do 1500 procent, ale akceptujesz przy tym ryzyko, że wiele rzeczy może pójść nie tak, jak powinno.

Po drugie, możesz przewidzieć, że rynek zamknie się powyżej ceny docelowej, która jest poniżej obecnej ceny rynkowej, albo że zamknie się poniżej ceny docelowej, która jest powyżej obecnej ceny rynkowej. Te przewidywania są całkiem bezpieczne – kurs może nawet zmienić się w nieprawidłową stronę, o ile tylko nie zmienia się o zbyt wiele punktów. Konsekwentnie, powinno ci się udać osiągnąć wysoki procent wygranych, ale uzyskasz niższe wypłaty.

Te dwie metody handlu opcjami drabinkowymi sprawiają, że stają się one atrakcyjnym narzędziem dla twojej strategii wykresów świecowych. Możesz tego użyć na kilka sposobów:

 • Możesz użyć opcji drabinkowych aby otwierać pozycje o największym ryzyku - największych wygranych dla wszystkich typów CFD. Bądź jednak ostrożny przy łączeniu tego typu tradingu z prostymi formacjami świecowymi, bo są one już wystarczająco ryzykowne. Z drugiej strony, dla złożonych i bardzo złożonych formacji świecowych, opcje drabinkowe mogą być świetnym narzędziem osiągnięcia dużego zysku, mimo ograniczonej liczby możliwości i szans tradingowych.
 • Możesz użyć opcji drabinkowych aby dodać zysk niskiego ryzyka do twojej strategii. Kiedy oczekujesz ruchu cenowego, użyj tych opcji drabinkowych aby wykonać bezpieczne przewidywania o odwróconym kierunu. Na przykład dla ruchu zwyżkowego możesz przewidzieć, że rynek zamknie się powyżej ceny docelowej, która znajduje się znacznie poniżej obecnej ceny rynkowej. Te przewidywania dadzą ci tylko niską wypłatę, ale pozwoli ci to na wygranie większego odsetka inwestycji, które dodadzą się jako niezły zysk z twojego tradingu, bez znaczącego ryzyka.

Te dwa sposoby użycia opcji drabinkowych dodadzą nieco emocji do twojej strategii i zaoferują zyski, których nie dadzą ci inne typy CFD.

Twoja własna strategia wykresów świecowych dla CFD, krok 3: wybierz ilość kapitału na trade

Gdy już zdecydowałeś których świec chcesz używać i jak chcesz nimi handlować, musisz zdefiniować ile pieniędzy chcesz przeznaczyć na pojedynczy trade. Posiadanie porządnej strategii zarządzania pieniędzmi jest bardzo ważne, ponieważ to jedyny sposób aby przetrwać ciąg przegranych i aby zwiększać kapitał gdy wszystko idzie dobrze.

Z dobrą strategią zarządzania pieniędzmi, inwestujesz wybrany procent posiadanego kapitału na pojedynczy trade. Idealnie powinno to być między 2 a 5 procent.

Dla ryzykownych strategii, na przykład łączenia prostych świec z opcjami One Touch, powinieneś oczekiwać dłuższych ciągów przegranych niż przy bezpiecznych strategiach. Zgodnie z kolejnymi przegranymi, powinieneś dopasować poziom inwestycji. Trzymaj się 2 procentowych inwestycji dla ryzykownych strategii i inwestuj tylko 5 procent na pojedynczy trade gdy wiesz, że uda ci się wygrać.

Bierz także pod uwagę, że z czasem możesz dostosować poziom inwestycji. Gdy najpierw definiujesz swoją strategię, lepiej jest zacząć bezpiecznie. Gdy ocenisz, że 2 procent inwestycji na trade daje ci bezpieczne zyski, możesz zwiększyć swoją inwestycję do 2.5 procenta, później 3 procent, i tak dalej. To bezpieczne podejście jest znacznie lepsze niż inwestowanie po 5 procent i spłukanie się z gotówki.

Wnioski

Wykresy świecowe to metoda wyświetlania ruchów cenowych, która pozwala na łatwe przewidywanie cen. Strategie świecowe mogą użyć tych łatwych przewidywań aby inwestować z zyskiem.

Istnieją trzy typy formacji świecowych na których możesz zbudować swoją strategię świecową:

 • Proste formacje świecowe,
 • Złożone formacje świecowe, oraz
 • Bardzo złożone formacje świecowe.

Złożone formacje umożliwiają bezpieczniejsze przewidywania, ale oferują mniej okazji tradingowych.

Możesz połączyć formacje świecowe z opcjami Low/High, One Touch albo drabinkowymi. Połączenie unikatowego profilu ryzyka/nagrody w tych typach opcji poprzez różne formacje świecowe umożliwi ci stworzenie strategii, która będzie idealnie pasowała do twojego charakteru.

Używając informacji które znalazły się w tym przewodniku, uda ci się stworzyć strategię świecową która pomoże ci w zyskownym handlu i doprowadzi cię do finansowej niezależności.

Zarabiaj pieniądze w trzech prostych krokach!

Start now

Zarabiaj pieniądze w trzech prostych krokach!

Moja metoda nie może być stosowana wszędzie . Większość banków i traderów nawet nie wie, czym ta metoda jest.      I nawet jeśli o tym wiedzą, to nigdy, przenigdy nie udostępnią jej zwykłym ludziom.      Dlatego bardzo ważne jest to, aby wybrać wiarygodnego, licencjonowanego brokera, który pozwoli Ci zarabiać pieniądze.     Oto moi dwaj ulubieni brokerzy . Zarejestruj się u dowolnego z nich - albo nawet u obu.      Obaj oferują porady, poradniki wideo i osobistych doradców - zupełnie za darmo.

Wypróbuj strategię z wersją demo:

  Make Money Robot

Klasyczny robot, który pozwala Ci na trading opcji binarnych, nawet jeśli jesteś początkujący
Moja szybka porada: Zalecam trading walut, np. EUR/USD lub CNY/USD.
Minimalna wpłata: $200
 
 


  Adam (5.174.171.*) napisał

Proszę o kontakt    Brak

Proszę o pomoc bo jestem zielony i Nie Wiem jak się inwestuje

  Kasia (31.0.127.*) napisał

Szybko

Jestem zainteresowania

  Stanislaw (94.254.162.*) napisał

Proszę o pomoc

Witam nazywam się Staszek mam 24 lata potrzebuje jakiej kolejek pomocy finansowej chciałem dac swojej kobiecie i 4 letniej córce wszystko co najlepsze ale w chwili obecnej nie mogę dac im o czym marzą w Niemczech próbowaliśmy odłożyć ale było ciężko wiele razy dostałem od życia od rodziny przykrości potrzebuje pomocy

  michał (77.254.153.*) napisał

rejestracja

witam.Na Binomo polkaów nie rejestrują, czy na aryex tez mozna działać?

  Ryszard (77.255.113.*) napisał

Pomocy    IQ option

Witam
w jakim interwale czasowym wykresu dla którego instrumentu Pan korzysta.
Pozdrawiam

  Maciej (2a01:110f:1021:8f00:20a8:db8:826) napisał

Kasa

Jak to działa chciałbym sie nauczyć zarabiać tym sposobem chociaż przez miesiąc by spłacić kredyt
pomożesz ??

  Maciej (78.10.208.*) napisał

zapytanie

Witam, na żadna ze stron którą polecasz nie można się zarejestrować
Pozdrawiam
Maciej

  Krzysztof (83.23.245.*) napisał

Podziękowanie

Dziękuje za podpowiedzi i proszę o następne. Nie gram na platformie ale chciał bym. Proszę o wskazówki i podpowiedzi. Z góry dziękuję Krzysztof

  Marek (2a02:a311:241:8c80:7ada:5dba:867) napisał

Nieaktualne trochę    binary

Niestety, nie wszystko aktualne. Na początek, Olymp Trade nie jest dla Polski.

  Marcin (83.31.139.*) napisał

..?

Mozna cos wiecej o tym sposobie?:)

Wszystkie komentarze (na nowej stronie)
 
 
 

 Dodaj nowy komentarz!

Zapytaj o cokolwiek lub podziel się swoimi doświadczeniami
Otrzymasz szczegółowe wskazówki na swój adres e-mailowy.